Historien om HesteHaveGård

HesteHaveGård er et moderne landbrug med planteavl og mælkeproduktion. Gården blev udstykket  fra godset Lykkesholm og  i 1914 købt af  Nikolaj Jensen som var 1. generation på gården.

Nikolaj var meget optaget  af naturen langs ådalen og brugte det meste af sit liv på at male naturbilleder og i det hele taget anlægge park og naturarealer omkring HesteHavegård.  Da gården blev bygget af Lykkesholm i 1890 blev der aldrig bygget en hovedbygning til gården.  Nikolaj byggede et stuehus til gården i 1922 og hans store naturinteresse gjorde at han valgte at placere stuehuset væk fra avlsbygningerne og i stedet placere det med udsigt til ådalen hvilket var meget udsædvanligt på denne tid. Samtidig blev der bygget en opstemning af åen og der blev etableret et vandkraftværk som var eneste elforsyning frem til 1945.

Hans Jensen som overtog gården i 1945 var anderledes intereseret i landbrug. Han fik genrejst landbrugsproduktionen som havde haft trange kår op gennem 30erne og 40erne. Gårdens jerseybesætning blev udvidet og mælkeproduktion blev det vigtigste på gården.  Kvægavl blev den store interesse for Hans og han fik gennem et formidabelt avlsarbejde gjort jerseybesætningen til en af de førende i landet. Han importerede som en af de allerførste jerseysæd fra New Zealand, en import som senere fik afgørende betydning for dansk jerseyavl.

HesteHavegård ejes og drives i dag af Jens Harrekilde som har været 3. generation siden 1984. I årerne 1990 til 1998 blev de gamle staldbygninger erstattet af nye mere moderne stalde og der har siden været mælkeproduktion basseret på 200 jerseykøer.

I årerne 1986 til 2008 havde gården eget mejeri og gårdbutik. Der var tillige en lang periode med besøgslandbrug hvor mere end 250.000 gæster passerede gennem gården.

Den nuværende hovedbygning er opført i 2005 til 2008 og er en udvidelse og ombygning af det gamle stuehus fra  1921.

Siden 1986 er der tilkøbt flere gårde og arealer så HesteHaveGård i dag består af 290 ha jord samt 15 ha med skov, sø og græsenge.

Have og park er inspireret af den engelske parkstil med skov, græs og fritstående træer. I sommerhalvåret er parken beboet at Engelsk White Parkkvæg som har sin helt naturlige placering i den engelske havestil.