HesteHaveGårds Marker

Græsning

Alle dyr kommer på græs på  eng-  og bakkearealer langs ådalen hvor gården ligger. Disse arealer er for stejle til at dyrke, men de egner sig fortrinligt til afgræsning om sommeren.

Malkekøerne græsser på arealer tættere ved gården, så de hver  dag  kan komme ind i stalden og blive malket.

Sædskifte og  Conservation farming

På de øvrige marker dyrkes majs, korn, raps og græs til frø. De enkelte afgrøder  placeres i forskellige marker hvert år. Dette kaldes for et sædskifte.  Derved får man sunde afgrøder  som kræver mindre sprøjtning  mod ukrudt og sygdomme.  Dette kaldes for et sædskifte.

Markerne bliver aldrig pløjet og der foretages kun mindst mulig jordbehandling  ved såning.  Dette er for at skåne mikromiljøet  i  jorden. Det er alle levende organismer fra regnorme, biller,  insekter og et hav af andre usynlige mikroorganismer i jorden som alle er med til at fremme omsætningen af markens efterladte plantematerialer.

Der dyrkes også efterafgrøder når der ikke er en overvintrende afgrøde. Det er en ekstra afgrøde som sås efter kornhøst i august og er med til at opsamle de overskydende  næringsstoffer så planterne kan udnytte dem til næste år.

Gødning og sprøjtning

Al gødning fra dyrerne bliver opsamlet og udbragt på markerne så gødningsstofferne kan komme planterne tilgode.  Derudover tildeles en mindre mængde kunstgødning som mest er kvælstof så planterne for en optimal vækst.

Majsmarker og kornmarker sprøjtes mod ukrudt og plantesygdomme.