På HesteHaveGård prioriteres dyrevelfærden højest

Det er vigtigt for os, at vi hver dag kan se, at alle gårdens dyr stortrives.  De omkring 550 kreaturer går i en åben løsdriftstald med masser af frisk luft og adgang til et strøet hvileareal. Om sommeren kommer de alle ud på græsarealer omkring gården.

Kreaturer har den bedste temperatur omkring 7 grader så du skal ikke være bange for at de fryser om vinteren. De kan faktisk godt lide kolde temperaturer. Så det er ikke køerne som fryser om vinteren det er de folk som skal arbejde i stalden.

Køerne bestemmer selv hvornår og hvor tit de vil malkes. Når en ko vil malkes går den hen til en box hvor den bliver lukket ind. Derefter er der en robot som vasker og rengør koens patter og malkemaskinen bliver sat på at robotten alt imens koen kan spise en portion velsmagende kraftfoder.  Malkningen foregår 24 timer i døgnet og køerne lader sig malke ca. 3 gange hver dag.

Koen har sit eget personlige kort.

Alle køer bærer et halsbånd med en chip som gør at den kan få adgang til at blive malket. Der er også et anlæg som registrerer koens aktivitet og bevægelser rundt omkring i stalden.  Denne aktivitet er med til at fortælle om koens velbefindende og feks.  om  hun muligvis er i brunst.